Termék visszaküldése, a Általános Szerződési Feltételei.

1. Értékesítési és visszatérítési feltételek

2. A https://cbditaly.hu/ webáruház az ORGANIC CBD ITALY KFT (nyilvántartási kód: 27323854-2-42) tulajdonában van, székhelye: Budapest, 1076 Garay u. 45 fsz. 29.

3. Az adásvételi szerződés érvényessége, a termékkel és az árral kapcsolatos információk

4. Az értékesítési feltételek azokra a jogokra és kötelezettségekre vonatkoznak, amelyek az áruk https://cbditaly.hu/ (a továbbiakban az Online üzlet) és az ügyfelek (a továbbiakban: az Ügyfél) közötti vásárlásából származnak.

5. Az eladási feltételek az áruk webáruházból történő vásárlására vonatkoznak.

6. Az online áruházban értékesített termékek árait a termékek jelzik. A díjat a szállítási díj növeli.

7. A kézbesítési díj a Vevő helyétől és a kézbesítés módjától függ. A szállítási díj a megrendelés leadásakor jelenik meg.

8. Az árukkal kapcsolatos információk az online áruházban közvetlenül az árukkal együtt elérhetők.

9. A Webáruház fenntartja a jogot az eladási feltételek megváltoztatására. Ezeket a változásokat a weboldal tükrözi.

10. Megrendelések feldolgozása

11. Megrendeléshez a kívánt termékeket hozzá kell adnia a kosárba. Megrendeléshez töltse ki a kötelező mezőket, és válassza ki a megfelelő szállítási módot. A díj összege ezután megjelenik a képernyőn, amelyet bank link vagy más fizetési megoldás útján lehet megfizetni.

12. A Megállapodás az esedékes összegnek az Online Shop folyószámlájára történő átvétele után lép hatályba.

13. Ha a megrendelt árut az áru vége vagy egyéb ok miatt nem lehet kézbesíteni, erről a lehető leghamarabb értesíteni kell az Ügyfelet, és a befizetett pénzt (beleértve a szállítási költségeket) azonnal, de legkésőbb vissza kell téríteni. mint az értesítés elküldésétől számított 14 napon belül.

14. Árak

15. A Webáruház fenntartja a jogot az árak kiigazítására. Ha az Ügyfél megrendelését az árváltozás hatálybalépése előtt nyújtja be, akkor az áru ára, amely a számlázás időpontjában tükröződik, rá vonatkozik. Az ügyfél nem jogosult a különbség igénylésére.

16. Szállítás

17. Az áruk szállításának költségeit az Ügyfél viseli, és a vonatkozó árinformációkat a kézbesítés módjában kell feltüntetni.

18. A belföldi szállítások általában az ügyfél által megjelölt rendeltetési helyre érkeznek az eladási megállapodás hatálybalépésétől számított 3-7 munkanapon belül. A külföldön történő kiszállítás 14 naptári napon belül történik.

19. Felelősség és vis maior

20. A Webáruház nem vállal felelősséget a Vevőnek okozott károkért vagy a Termék kézbesítésének késéséért, ha a Termék szállításának elvesztése vagy késedelme olyan körülménynek köszönhető, amelyet a Web nem befolyásolhat és előrelátható. Bolt.

21. Elállási jog

22. A https://cbditaly.hu/shop weboldalon vásárolt árukra a Magyar Köztársaság törvényei által meghatározott jótállási és visszaküldési eljárás vonatkozik. A vásárolt árukra az áruk kézhezvételétől számított 14 napos visszatérítési jog vonatkozik, a kötelezettségi törvény 56. §-ának megfelelően.

23. Az elállási jog nem vonatkozik, ha a vevő jogi személy.

24. A visszaküldött áruknak fel nem használt, sértetlen és eredeti csomagolásukban kell lenniük. Az áru visszaküldésének költségeit az ügyfél viseli, kivéve, ha a visszaküldés nem megfelelő vagy hibás áruk miatt következik be.

25. Ha az árukat nem az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges célokra használták fel, vagy ha használatuk vagy kopásuk jeleit mutatják, a Webáruháznak jogában áll a visszatérítendő összeget arányosan csökkenteni. az áruk értéke.

26. Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az ügyfélnek értesítenie kell az ügyfelet az áru visszatérítésére irányuló szándékáról, az e-mail címen: sales@cbditaly.hu. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ügyfél nevét, terméknevét és rendelési számát.

27. A visszaküldött áruk pénzét azonnal, de legkésőbb az elállási kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül vissza kell fizetni az Ügyfélnek.

28. Az ügyfélnek a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül vissza kell küldenie az árut, vagy igazolnia kell, hogy ezen időszakon belül átadta az árut a fuvarozónak.

29. Az online üzlet megtagadhatja a visszatérítést, amíg a szerződés tárgyát képező cikk vissza nem kerül visszaadásra, vagy a vevő a visszatérítésről szóló igazolást nem nyújt be, attól függően, hogy melyik a korábbi.

30. Ha a vevő kifejezetten a Webáruház által kínált legolcsóbb kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott, a Webáruháznak nem kell a fogyasztónak megtérítenie a szokásos kézbesítési módot meghaladó költségeket.

31. Romlandó és nem romlandó termékeket nem szabad visszaküldeni.

32. Az online üzletnek joga van visszavonni az eladást és visszavenni az árut ügyféltől, ha az online áruházban szereplő ár véletlenül lényegesen alacsonyabb az áruk piaci áránál.

33. Egyéb feltételek

34. A webáruház nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek az áruk Kleindnek történő kiszállítása után merültek fel.

35. Ha a Webáruházból vásárolt áruk olyan hibákat tartalmaznak, amelyekért a Webáruház felel, az Online Shop javítja vagy kicseréli a hibás termékeket. Ha az áru nem javítható vagy cserélhető, a webáruház visszatéríti a Kleindnek az adásvételi szerződéshez kapcsolódó összes díjat.

36. Az online üzlet 15 napon belül írásban vagy írásban megismételhető formában válaszol a fogyasztó panaszára.

37. A személyes adatok közvetlen marketingje és feldolgozása

38. A Webáruház az Ügyfél által bevitt személyes adatokat (beleértve a nevét, telefonszámát, címét, e-mail címét, banki adatait) csak a megrendelés feldolgozására és az áruk Ügyfél részére történő küldésére használja. Az online áruház személyes információkat továbbít a szállító társaságnak az áruk szállítása céljából.

39. A Webáruház csak akkor küld hírleveleket és ajánlatokat az Ügyfél e-mail címére, ha a Ügyfél ezt kérte, azáltal, hogy beír egy e-mail címet a weboldalon, és bejelenti, hogy szeretne értesítést kapni a közvetlen levélről.

40. A Vevőnek bármikor lehetősége van leiratkozni az e-mail ajánlatokról és hírlevelekről e-mailben történő értesítés vagy az ajánlatokat tartalmazó e-mailben szereplő utasítások követése révén.

41. Vitarendezés

42. Ha Kleindnek bármilyen igénye áll fenn a Webáruház kapcsán, akkor e-mailt kell küldeni a következő címre: sales@cbditaly.hu

43. A jelen Feltételekből fakadó vitákat és eltéréseket a Felek közötti tárgyalások útján rendezik meg. Ha a szerződő felek közötti vitákat és nézeteltéréseket tárgyalások útján nem lehet megoldani, akkor bármelyik félnek jogában áll jogorvoslati kérelmet benyújtani a Fogyasztóvédelmi Testülethez vagy a bíróságokhoz.

Személyes adatok feldolgozása (Adatvédelmi irányelvek)

ORGANIC CBD ITALY KFT az online áruház személyes adatainak kezelője: https://cbditaly.hu/

Milyen személyes adatokat dolgoznak fel

– név, telefonszám és e-mail cím,
– szállítási cím;
– Bankszámlaszám;
– áruk és szolgáltatások költsége és fizetési adatok (vásárlási előzmények);
– Ügyfélszolgálati információk.

A személyes adatok feldolgozásának célja

A személyes adatokat az ügyfelek megrendelésének kezelésére és az áruk szállítására használják.

A vásárlási előzmények adatait (a vásárlás dátuma, cikk, mennyiség, vásárlói adatok) a megvásárolt áruk és szolgáltatások áttekintésének összeállításához és az ügyfelek preferenciáinak elemzéséhez használják.

A bankszámlaszámot használják az ügyfeleknek történő fizetések visszatérítésére.

A személyes adatok, például e-mail, telefonszám, ügyfél neve feldolgozásra kerülnek az áruk és szolgáltatások szállításával kapcsolatos kérdések megoldása érdekében (ügyfélszolgálat).

A webáruház felhasználói IP-címét vagy más hálózati azonosítókat feldolgozzuk annak érdekében, hogy az internetes áruház információs társadalom szolgáltatásként szolgáljon, és az internetes felhasználási statisztikák előállítása céljából.

Jogi alap

A személyes adatok feldolgozása az ügyféllel kötött szerződés végrehajtása céljából történik.

A személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik (pl. A fogyasztói viták elszámolása és rendezése).

Címzettek, akiknek továbbítják a személyes adatokat

A személyes információkat továbbítják az online áruház ügyfélszolgálatának a vásárlások és a vásárlási előzmények kezelése, valamint az ügyfelekkel kapcsolatos kérdések megoldása érdekében.

A nevet, telefonszámot és e-mail címet továbbítják a választott szállítási szolgáltatóhoz. Futárral szállított áruk esetén a kapcsolattartási adatokon kívül meg kell adni a vevő címét is.

Ha az online áruházat egy szolgáltató számolja el, a személyes adatokat elszámolás céljából továbbítják a szolgáltatóhoz.

A személyes információkat továbbíthatjuk az információs technológiai szolgáltatóknak, ha ez a webáruház működésének vagy az adatok tárolásának biztosításához szükséges.

Biztonság és az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokat az web hosting.com szerverek tárolják, amelyek az Európai Unió valamely tagállamának területén vagy az Európai Gazdasági Térség tagjai között vannak. Az adatok továbbíthatók olyan országokba, amelyeket az Európai Bizottság megfelelő adatvédelmi szintűnek ítélt, és az Egyesült Államok cégeinek, amelyek kapcsolatban állnak a Privacy Shield keretrendszerrel.

A személyes adatokhoz az online áruház alkalmazottai férhetnek hozzá, akik hozzáférhetnek a személyes adatokhoz az online áruház használatával kapcsolatos technikai kérdések megoldása és az ügyfélszolgálat biztosítása érdekében.

A webáruház megfelelő fizikai, szervezeti és informatikai biztonsági intézkedéseket hajt végre a személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy törvénytelen megsemmisüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, illetéktelen hozzáféréstől és nyilvánosságra hozataltól.

A személyes adatoknak az internetes áruház jogosult feldolgozóira (pl. Szállítási szolgáltató és adattárhely) történő továbbítására a webáruház és az engedélyezett feldolgozók közötti megállapodások vonatkoznak. Az adatkezelőknek megfelelő biztosítékokat kell biztosítaniuk a személyes adatok feldolgozása érdekében.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítése

A személyes adatok hozzáférhetők és javíthatók az online áruház felhasználói profiljában. Ha a vásárlás felhasználói fiók nélkül történik, a személyes adatok a Klint támogatással érhetők el.

Megőrzés

Az online áruház felhasználói fiókjának lezárásakor a személyes adatok törlődnek, kivéve, ha az ilyen adatok könyvelési vagy fogyasztói viták rendezéséhez szükségesek.

Ha a vásárlás ügyfélszámla nélkül történik az online áruházban, a vásárlási előzményeket három évig megőrzik.

Fizetési és fogyasztói viták esetén a személyes adatokat a követelés teljesítéséig vagy az elévülési idő lejártáig kell megőrizni.

Az elszámoláshoz szükséges személyes adatokat hét évig kell tárolni.

Törlés

A személyes adatok törlésre kerülnek, ha belépnek az e-üzlet fiókjába, és a menüből a „Fiókom” menüpontot választják. ‘

Személyes adatainak törléséhez e-mailt küldjön a sales@cbditaly.hu címre

Öntvény

Az e-mailben elküldött személyes adatok átadására irányuló kérelmekre legkésőbb egy hónapon belül meg kell válaszolni. Az Ügyfélszolgálat azonosítja és továbbítja az átadandó személyes adatokat.

Közvetlen marketing üzenetek

Az e-mail címet és a telefonszámot a közvetlen marketing üzenetek küldésére használják fel, az ügyfél hozzájárulásával. Ha az ügyfél nem kíván közvetlen marketing értesítéseket kapni, válassza ki a megfelelő hivatkozást az e-mail láblécében, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Ha a személyes adatokat közvetlen marketing célokra (profilozás) dolgozzák fel, az ügyfélnek bármikor joga van kifogást emelni személyes adatainak kezdeti és további feldolgozása ellen, beleértve a közvetlen marketing célú profilozást is, az ügyfélszolgálat e-mailben történő értesítésével (.

Érvek megoldása

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos vitákat ügyfélszolgálat útján oldják meg (KAPCSOLAT RÉSZLETEK). A felügyeleti hatóság a Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság (https://www.naih.hu/).

Adatvédelmi irányelvek feltételei és változásai

Ezek az elvek kötelezőek weboldalunkon való belépéskor vagy hűséges vevői alkalmazás kitöltésekor

Magyar
Open chat